WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:521 回復:5 發表於 2021-6-13 20:39:22
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:49:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png
6 y+ C: x2 d3 ~. H
& O9 _, h( q$ e3 G◎译 名 正义的子弹
2 A( O/ n/ E3 P1 m) j4 B◎片 名 Bullets of Justice- p: e# h7 B( W9 a) ]
◎年 代 2019& l1 y5 R& Z) `3 y0 ?: a
◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚2 r6 K9 j; M/ ^5 ?
◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖
* H4 I1 a& E/ f  _, V: P" h: i◎语 言 英语) A, h- e4 B1 n2 g+ p6 E+ p
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)$ v9 ?+ _( h" u1 ~! {  y& s4 O* T
◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users- z+ s3 }6 ^1 }+ _8 F, ^1 s
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/
2 F+ f3 N# R2 n: {; z7 I◎片 长 79分钟
! @6 U" h- n* l/ m4 C$ W& s◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev
& i/ b- c' \. f: u◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev6 X( X/ n" y: J. L4 d; A' y
◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
, b! k. ]- I# C! B9 S! ^; F0 q5 n   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova/ G0 w% B2 o( ]/ D: a- O! B: D5 e
' }" I" }. g% Q& l! T3 c5 k& n& K9 i( q
◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 665 Z0 I6 p* Z* ~! A4 f8 v* j7 S
. p  N. E+ x4 c
◎简 介 # e+ {. i- ?5 q( O4 b! m
/ f4 s" ^( x4 y6 F+ D7 B' C9 }
 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。* \; r  ^$ s$ n2 j- |6 u3 [
Video
4 ~( n0 |2 _8 ~/ bID : 1& g& }. b+ I# r! M3 S" f* U
Format : AVC
2 [3 X% @7 M7 ]2 kFormat/Info : Advanced Video Codec
- _' q! d( \' a' j% M- nFormat profile : [email protected]! F: S3 C5 e3 B$ e0 w
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
( r5 K9 H. r: C4 D+ wFormat settings, CABAC : Yes# L% {3 W! p5 S& l1 n% D+ @" i
Format settings, Reference frames : 5 frames
, b( F1 G( ?4 v$ VCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC1 s4 }' S3 z$ `6 N# Y# f
Duration : 1 h 19 min% J, h  z! \8 Q; ^) b, M
Bit rate : 14.4 Mb/s
  J1 O: Q8 f# u/ YWidth : 1 920 pixels3 Z. Z) N7 v4 s. A+ n8 m: N/ r* E
Height : 808 pixels- v& g) W7 s3 y
Display aspect ratio : 2.40:1
0 T- t3 ~/ P0 q& _Frame rate mode : Constant
3 H% ?2 ?# V$ M2 ^3 ?Frame rate : 24.000 FPS3 E/ z: w8 o5 b7 Y4 B1 Q
Color space : YUV
* y' ]- ^/ E; P' fChroma subsampling : 4:2:0
: ]1 r& q1 e4 S& W( D; t0 XBit depth : 8 bits
# n2 Y: o( d  fScan type : Progressive
- f* M3 _2 \! x8 W$ [Bits/(Pixel*Frame) : 0.3876 f5 s4 n: b0 p5 ]
Stream size : 8.02 GiB (80%)
. J& L! ~2 V# l9 M- QWriting library : x264 core 163 r3059 b684ebe
, ?, }+ N9 a( `. `. U0 c9 L5 Z* n" iEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  C; p) I( U1 u% a# m7 RLanguage : English  M7 [5 o/ o# R: K9 \
Default : Yes* A( I; w; j3 A% g) C$ B
Forced : No0 F  f: j1 u% w! \0 Q# @. c( ~

2 @9 k3 u$ y$ oAudio+ b0 e9 u1 f2 T& t( n( C% ]7 [
ID : 2
  ?1 H, @0 A  o2 G2 s7 EFormat : DTS XLL
. N: o6 y  j( ^$ ]* J6 n9 _- ?Format/Info : Digital Theater Systems
( b8 [3 p' }5 a* Q" X4 BCommercial name : DTS-HD Master Audio# L7 [8 a( v# U
Codec ID : A_DTS' h8 s$ q( l/ U9 S# O5 @9 ~$ l
Duration : 1 h 19 min0 i: Z+ N; H+ e* q7 e1 F
Bit rate mode : Variable
8 f5 [/ `$ l2 b4 u1 d: cBit rate : 3 597 kb/s
: l5 F: b6 I- A; e1 E# CChannel(s) : 6 channels
* \( R( b* [" jChannel layout : C L R Ls Rs LFE" x) d& E0 v( ~, Q5 b
Sampling rate : 48.0 kHz1 I. L/ D/ g. G
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
/ o# {* V1 @- @4 X+ oBit depth : 24 bits% }5 s6 E9 j) d9 S* Q, o% [
Compression mode : Lossless
3 z: S% w1 f- @* w7 FStream size : 2.00 GiB (20%)
# t8 K' r' M1 \( y0 m8 rLanguage : English  S! p  h  |; R' v+ d
Default : Yes+ c6 e3 z6 O5 b" `5 x2 r6 P
Forced : No
' H/ B& L& I2 B7 A* w$ B5 W- Y9 g
- n8 Y" |* p: D; j9 jText% n0 E1 T9 K1 A" \' l/ }2 z" \5 C" s
ID : 33 h8 k0 S/ ]: @; E; g- C
Format : PGS! @3 |& A$ U" A* B
Muxing mode : zlib
4 s" ^) K- v2 d/ _Codec ID : S_HDMV/PGS) T3 R! a, T! r6 i" D) A, g
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  u- n& T- E: h" ~! `, j
Duration : 1 h 16 min
& c9 z& x2 g9 i/ X+ j# B  ~8 SBit rate : 14.5 kb/s
6 O  `3 j; G; yCount of elements : 852
# G5 _, d0 i& b9 a* ZStream size : 7.93 MiB (0%)
9 [" k. ?  V2 N( }* {0 VLanguage : German2 L4 p* g3 Z% f$ l7 ?7 V
Default : No
! N6 C" k! |' K6 V4 z/ sForced : No
8 v9 \, G' c) f! |9 O* o& D- A! `$ d* W. ^# N2 c
Menu
  D- f# ^& T9 H, W, [00:00:00.000 : :Chapter 01
1 D4 f, p, ?8 Q$ O. G1 J$ o00:06:14.917 : :Chapter 02, y& x0 |3 K4 _2 {' ~+ s4 g( F
00:20:13.083 : :Chapter 03
. t8 _. p. c2 a: H+ I5 ?4 B00:31:08.250 : :Chapter 04/ I9 Z7 ~4 D) I4 O3 s; f7 ~
00:42:14.875 : :Chapter 059 x$ d0 |3 `" ]9 b" z7 Y4 i' d' ~
00:50:12.167 : :Chapter 062 {* T, r  J/ X9 L* W2 L6 {
00:58:02.250 : :Chapter 07- x6 `7 s3 }" E; I
01:10:32.042 : :Chapter 08
1 x0 _) j: k1 P5 o, r01:18:15.042 : :Chapter 09
2 m' e. L- o/ p' H" ^9 Q- s01:19:25.833 : :Chapter 10
. M& [  p2 m1 p9 S7 a+ y% d, H

) U  f. d9 g  M0 G% u! E! f! d! K# ^% F( k& f

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 71

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 14:00:44 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:76 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-6-10 16:53:10 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2021-6-12 01:24:44 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 08:40:55 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 20:39:22 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部