WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:315 回復:1 發表於 2021-9-30 20:11:50
本主題由 212love 於 2021-9-30 13:12 解除高亮
累計簽到:2147 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-9-28 13:08:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

侵犯/触犯 Violation, .2020.[MKV / 17.12G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 恐怖 
地區: 加拿大 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源

! w# |& G0 \8 D1 A1 X" R( k. ]0 a. C
◎译 名 侵犯/触犯
# r. v& j7 e; |◎片 名 Violation. g. k0 |9 [( y7 Z2 z) G
◎年 代 2020
# A! ~- w+ s( w◎产 地 加拿大
1 k, g1 U3 @; Q. g; F◎类 别 剧情 / 恐怖) `3 S5 V4 I" B0 v" v3 w; d
◎语 言 英语
  R5 e1 E$ u3 e; s5 r◎上映日期 2020-09-14(多伦多电影节) / 2021-03-25(美国网络)  ^( u, m8 c- c
◎豆瓣评分 5.3/10 from 175 users' O1 i- v1 P/ a! Y  w- a
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35162169/
; m. _2 D: h3 T◎导 演 达斯蒂·曼奇内利 Dusty Mancinelli- B: M# C" a% v! ]% t6 |& c
◎编 剧 玛德琳·西姆斯-菲尔 Madeleine Sims-Fewer / 达斯蒂·曼奇内利 Dusty Mancinelli4 c3 Y- c  c* M7 t- ]4 {
◎主 演 辛提加·阿斯佩格 Cintija Asperger
% }8 ^! s) E4 B! d6 D   贾斯敏·盖廖 Jasmin Geljo
* s6 w6 \/ c3 |; x3 A" A0 I1 m   玛德琳·西姆斯-菲尔 Madeleine Sims-Fewer7 T. e% H8 A4 y9 n" k
   杰西·拉维科姆 Jesse LaVercombe% x& Z! r+ y" n+ ~% _: R/ O' P
3 Q1 c- d# y- t5 b
◎标 签 加拿大 | 惊悚 | 2020 | 复仇 | 女性 | 恐怖 | 加拿大电影 | 加拿大電影2 k: ?0 |7 `4 t
4 Q( X" }  q2 Y9 k
◎简 介
6 J- {% V" H0 Q
/ o$ ~7 [3 u' C% z: S. S A traumatic betrayal drives a woman towards a vengeful extremity.
3 G0 x, R( f! \0 p5 O, c1 y8 D1 x5 v
◎获奖情况
; f( c9 z9 j; ^2 k0 z: W+ `) V2 {- M9 X
 第45届多伦多国际电影节 ?(2020)9 K9 D" L6 d" E# ?- [5 c1 @
 观众选择奖午夜疯狂单元(提名)
; v4 O. a1 H' F 最佳加拿大电影(提名)
+ l! ]3 E0 ?& Q! H- bVideo
' w: j+ z7 y0 z# \6 BID : 1+ S, N; q# i/ x! x
Format : AVC
" C- t1 f9 b# V. L; ?2 \Format/Info : Advanced Video Codec7 Y  g, h+ E! @5 s1 J7 d
Format profile : [email protected]
. b  W8 {7 |, IFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
  S) {6 X+ W# O1 L) ]1 qFormat settings, CABAC : Yes
5 w  v( K) S" V7 r2 z. u# fFormat settings, Reference frames : 5 frames" W! @/ ^3 x$ G$ m9 x
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
# ~% t& {8 `) d' m5 f8 i5 ZDuration : 1 h 47 min
  p" O; |, i$ G7 H. {6 T1 CBit rate : 19.1 Mb/s
( m1 J: U% n9 jWidth : 1 920 pixels
  H0 A8 d9 J# w1 T+ aHeight : 804 pixels9 W* c" \* G6 H# G) b  _' X
Display aspect ratio : 2.40:1# n* I" S) h2 {; U
Frame rate mode : Constant
5 O* g# a! D" _4 L. TFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
5 C' B  p$ }& O- I) ^4 k& fColor space : YUV9 e5 i9 L) D" g4 j6 D
Chroma subsampling : 4:2:0
2 `" C; _7 c* n' {) PBit depth : 8 bits
; y9 g9 q) M3 n- V9 r7 uScan type : Progressive
% M' L* D1 F% R1 `5 W6 EBits/(Pixel*Frame) : 0.516
. u5 N. }5 u9 ?( z! PStream size : 14.4 GiB (84%)% F. d6 m) ~$ _! Q. R
Writing library : x264 core 157 r2938 2b00a84 [email protected] Mod/ I$ F( Z1 K- L8 o* @
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.804 o) Y8 l' [6 H* P) b" S
Language : English9 y8 V* }2 ?. k1 Y) L3 T& z/ i
Default : Yes7 D& T# t8 d$ A; ^
Forced : No
( f  Y: H: g# R6 ?Color range : Limited
3 K4 D; N  ~% @% YColor primaries : BT.709, Y' L% u8 q/ h
Matrix coefficients : BT.709  q6 m& h% S; Y% q6 n) d

. v8 p8 j3 Y9 |$ k6 q; dAudio& l. H& v# z$ j% P. ]6 R/ i
ID : 2' d+ j. W1 W& z; h' k
Format : DTS XLL
: E( F& W) k8 J+ |; x1 AFormat/Info : Digital Theater Systems. ?8 I9 {3 S* P" b) x3 Q7 U
Commercial name : DTS-HD Master Audio
1 O) x# e  Z6 ~' ~+ K9 ECodec ID : A_DTS- z6 C" g5 |6 E6 r/ H
Duration : 1 h 47 min
) t# v9 h5 ?- A" bBit rate mode : Variable$ |) W! }7 ]0 R8 l. M
Bit rate : 3 648 kb/s, d2 B/ j7 f$ f1 s. f
Channel(s) : 6 channels3 a- B7 `7 Q6 U1 G
Channel layout : C L R Ls Rs LFE6 P+ A# F: Z3 Z0 \2 r  ]6 v
Sampling rate : 48.0 kHz/ s5 w! W  n1 y2 e/ z3 c6 b( a
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)% |, {  z  t* e" [; X# R5 R4 W0 R
Bit depth : 24 bits  Z$ y$ @' Z- ^) h$ j% P7 }! d% u
Compression mode : Lossless. a; w. C# L# r" a6 _0 ?$ j
Stream size : 2.75 GiB (16%)
  n: c) N6 m& S0 U* {Language : English
* j4 {; N) Z, [& |Default : Yes: M5 [% P  P; v
Forced : No9 I3 G) e" V/ M; M
/ ~4 e5 ?9 n1 ?% U
Text #1
; ?4 E( f, s3 M9 k; CID : 3
! |6 b% B- O  B/ D! iFormat : UTF-8
) \  _' l' P+ A" V) UCodec ID : S_TEXT/UTF8! A( p) {( m6 K& z$ n
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 l1 r# g  |( s6 O7 D
Duration : 1 h 44 min1 E0 K- b7 x. s2 u: M1 T: a
Bit rate : 34 b/s1 q- y7 R- h, ^, o+ T
Count of elements : 887
% v. c3 L. @4 {4 H" g7 IStream size : 26.4 KiB (0%)
: M% \0 t3 w$ Q: X* dTitle : SRT1 _6 V6 |: f5 Q4 r
Language : English
$ F# `: [' D" B1 j" E! x. N. X5 @4 dDefault : Yes
5 P3 l# a1 y- W' qForced : No! ^, j+ y1 M5 C: Y5 c) H5 U
1 G% h  X8 @, t2 {
Text #27 X9 J8 Z8 a" p( V' v; ~" o
ID : 4/ Q% o4 |& J0 x1 n( M: j+ I! K9 \
Format : PGS0 u# R) D" F. v% m& G. W
Muxing mode : zlib
% e( ~- {& y$ ^* R. j2 P6 V  W2 jCodec ID : S_HDMV/PGS
! _) G/ t: u* G: v, f1 J$ DCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 G5 ]5 A  b  ]Duration : 1 h 47 min0 f- a$ h  T3 q$ B1 C& {% j7 n7 I4 J
Bit rate : 17.4 kb/s
% @4 D2 j/ ]; n1 TCount of elements : 25003 f& j6 `$ m$ l" R4 L) |; p
Stream size : 13.4 MiB (0%)0 J5 b" }3 H0 H$ B! U
Language : English# R' Z3 w. k+ s! O+ y
Default : No
+ D7 z- u$ ]$ hForced : No9 T4 I# M0 l& G+ h& |
4 l/ Q6 G1 f8 a# q; r* U; I
Menu2 _/ P. W% f2 U% T
00:00:00.000 : Chapter 01
. o2 G2 U3 w: l, Y6 |0 ^00:10:45.562 : Chapter 02
+ o8 H( M' B' n. c3 V00:25:57.556 : Chapter 03
  u7 f# w$ k% P. t8 M00:35:06.062 : Chapter 04$ n& j" P- E1 E1 q1 C1 ~
00:43:52.588 : Chapter 05
  U0 c" Y' ?% F01:03:40.025 : Chapter 06; e1 C- U1 u6 J( N% M; K
01:20:19.440 : Chapter 07
- f: E3 i. \+ D* _6 m* s01:45:02.296 : Chapter 08

6 m6 B  ]- ]+ r5 P! ~" N" _* T# b' Q7 [2 n/ r( W( a; \- D9 h

4 K1 m* c$ u5 U' K& O9 |

侵犯. MKV.torrent

22.02 KB, 下載次數: 35

累計簽到:1 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-9-30 20:11:50 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
Thank you for sharing.

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部