WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:115 回復:0 發表於 2021-9-28 13:06:59
本主題由 212love 於 2021-9-30 13:14 刪除回復
累計簽到:2147 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-9-28 13:06:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

爆炸的巴里 Fried.Barry., 2020.[MKV / 14.00G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 科幻 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源

, {' v5 R6 H; G8 J
) G" G5 e: T* Z) V, m9 b- m◎译 名 爆炸的巴里
% W) m. o. X# k/ o, g: ?1 s' M◎片 名 Fried Barry
4 P" I( D* F! u# ~- a! n◎年 代 2020" x2 x) M/ a0 w/ U9 h( A0 H
◎产 地 美国( }; [0 L% x5 H5 b. u
◎类 别 喜剧 / 科幻 / 恐怖& p, _$ ]( r* R5 L' n; W1 x
◎语 言 英语& W2 c: _: k, S" x4 }" N
◎上映日期 2020-03-06(影探电影节) / 2021-05-07(美国)4 d4 w4 _* `3 V/ L
◎豆瓣评分 5.3/10 from 120 users
3 u# J! d: R8 k! |# L" S" a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35164088/, P+ Z- e7 D1 f
◎片 长 99分钟* q3 @: C$ R3 |1 B& ]
◎主 演 布雷特·威廉姆斯 Brett Williams* n  X6 F! s2 `6 E% [6 \
   乔伊·克莱默 Joey Cramer; N  e5 ^# o% [' w( @2 N
   肖恩·卡梅伦·迈克尔 Sean Cameron Michael# m0 {- W7 C5 C9 s0 i9 F" A
   史蒂夫·沃尔 Steve Wall+ i6 N! ~: I% j* G" K: {9 X
   哈基姆·凯-卡西姆 Hakeem Kae-Kazim
( v! B- K2 Z$ P  b0 C$ h   塔梅尔·伯贾克 Tamer Burjaq. U% Y0 Z. X. H1 G
2 O; K. X7 C/ K; f; N7 ]
◎标 签 科幻 | 美国 | 恐怖 | 2020 | 暴力 | 喜剧 | 血腥 | 惊悚
2 d( A! Q0 b- G5 S% J3 R. D
! q- j+ y' }2 S2 j◎简 介
6 K) J# n3 N8 s! v# p  o- C
9 U$ \8 c: Y8 }/ q) a 巴里(Barry)是个充满毒品的虐待性混蛋,在又一个弯刀之后,被外星人绑架。 当外星访客控制住自己的身体,并通过开普敦(Cape Town)进行操纵时,巴里(Barry)坐到了后座。 当我们的外星游客进入人类奇怪而美好的世界时,随之而来的是毒品,性和暴力的冲击。 弗里德·巴里(FRIED BARRY)是根据同名的短片改编而成,该短片获得了57场官方提名,并在全球电影节上获得了12场胜利。
9 P% q8 z& U3 N  j0 rVideo8 w1 F7 [) W8 D! {
ID : 1
3 z$ Y& k( ~0 Y7 a- bFormat : AVC) B5 j$ e( b$ A8 u/ b
Format/Info : Advanced Video Codec
8 \- A% A( Z1 U. l: C* EFormat profile : [email protected]8 g; s0 e6 @& D7 i1 X
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames/ `* t* f, ~5 z4 T
Format settings, CABAC : Yes
2 g' h& R0 [6 }2 X) Y* a7 cFormat settings, Reference frames : 5 frames' X6 z4 }, g$ J4 K
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC) i# J, D2 v8 ]* h7 o& g
Duration : 1 h 38 min
: |, d' I5 q: s3 s+ s: O8 P4 rBit rate : 18.2 Mb/s
) T) x4 m; q- i! d  |3 h2 g. |Width : 1 920 pixels
" t% H0 @) D  b$ o$ P2 qHeight : 806 pixels4 M. L  Z6 e: r, y6 X0 h* k6 o
Display aspect ratio : 2.40:1
" X" E2 j, n; }( w% MFrame rate mode : Constant
5 ?/ a8 N' ?2 Y$ p( N8 v6 PFrame rate : 25.000 FPS- y0 g& z: H$ Z3 Z( C
Color space : YUV8 e) B! c) [& ^- l; O9 `
Chroma subsampling : 4:2:05 r2 j6 D5 B* }1 `- y- z
Bit depth : 8 bits
* k# ~$ F; \' P( T2 G9 Y3 EScan type : Progressive
9 X7 m+ p, H* ]Bits/(Pixel*Frame) : 0.469+ X4 P2 C6 }. B  W5 [8 y% ~
Stream size : 12.5 GiB (89%)" h% C3 [5 l0 Q7 X6 k  W
Writing library : x264 core 164 r3065 ae03d92
, [& T: E8 C; c1 V) g1 SEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=3:1.00
. E* l' ~2 h+ [  Y' Q1 iDefault : Yes
! m3 j  Y+ P/ ?1 N3 W, f- ^Forced : No% Y- F* l1 }) q3 ]& [: G
Color range : Limited( {7 a# t- U8 l! S1 \6 R
Matrix coefficients : BT.709
7 q0 w% d. j+ K+ X7 d5 x
; u7 j( G* f2 N+ QAudio
2 U$ U' Q) @) ~$ QID : 2
3 x9 _: B  ~7 P( L! h% N4 ?Format : DTS XLL7 E3 r6 z& o* K  H+ n- W
Format/Info : Digital Theater Systems
# {1 a5 G6 }% b$ `# `Commercial name : DTS-HD Master Audio4 x# x1 ^; H. n( a& b1 K8 Z( m
Codec ID : A_DTS$ A3 q" e, [) W1 W& n  ~
Duration : 1 h 38 min1 e" [; v0 @8 {5 P" X" y/ ?5 {
Bit rate mode : Variable
3 |+ K. m; k7 C! K2 p0 u7 ZBit rate : 2 151 kb/s6 l( W0 j+ E+ e% A, Y* q8 W: x' b
Channel(s) : 6 channels
& u6 K& J0 Y) \, r5 {6 R% nChannel layout : C L R Ls Rs LFE' h( @8 }) S/ S5 }
Sampling rate : 48.0 kHz
/ m) T" t0 M8 mFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
0 Q) P, M. Y! {/ PBit depth : 16 bits
+ d/ {' Q6 R) \4 c8 S3 BCompression mode : Lossless  D# j- `- C  ^
Stream size : 1.48 GiB (11%)
% t5 B" T, z  ]; h/ L8 X, ILanguage : English
- b' Q) u8 r6 j2 K& Y7 _$ sDefault : Yes# B/ U! A7 q- q) I& W2 p1 Q
Forced : No1 ~% z$ l/ e' j: U7 g4 [6 P

. ?  M- \  D  \7 y- Z5 p) A; MText #11 \) L% B, h& M' x5 Z
ID : 33 H, R" A$ ?1 e* k  s
Format : UTF-8
& a$ C, M( r; P1 e0 aCodec ID : S_TEXT/UTF8
) B9 }6 J7 E6 ZCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
$ }( S2 C) y' q/ \, R* ?Duration : 1 h 0 min
" `9 A3 i. z" K. e! |- }Bit rate : 1 b/s0 b; B5 [, W5 P. B5 A
Count of elements : 14
. C5 y! y5 f* A/ c4 @/ A- tStream size : 478 Bytes (0%)
  c! Q: y( Z" u- @* F3 C. H, TLanguage : English/ B- ?! ^5 a! z1 W0 t
Default : Yes$ Z3 Q$ ~" S$ S# l2 B2 s8 G
Forced : Yes5 b5 S% n+ b/ d$ P5 ~/ {! j. ]- a7 q

3 |/ E: ?( w! `$ [Text #2, s+ ~# e8 g" U# N, C  C
ID : 4
' v* ^& ^# u# v: Z! \Format : PGS
* C5 y" g8 Z, y. [; b* o9 J/ H* C2 MMuxing mode : zlib' ^4 e6 N$ |; L- d
Codec ID : S_HDMV/PGS
2 I0 u# x" n- j# u4 g% n: tCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 s- q. d- ?. o% u' I$ H
Duration : 1 h 0 min3 d& T( \% v% Y7 ]
Bit rate : 418 b/s( G4 ?6 }2 k+ v8 `2 b
Count of elements : 281 I$ _$ v) q; ?% i1 @  p
Stream size : 186 KiB (0%)' @4 p/ N" K* u3 i
Language : English- F7 {, G' c: U8 I. `( X/ d7 M2 x
Default : No
# B! h- O) @8 Z. X& iForced : No
. y& T" v/ V" i5 i/ p+ P" H) g# V0 r/ |' _( r$ e4 s
Text #3; J  N9 t1 W5 D0 b/ E6 S
ID : 5
+ F8 \: m! k& [, b9 y) PFormat : PGS
3 A- n0 {, O; i2 I) Y* CMuxing mode : zlib
! v" I: B2 }% L. C7 r# p8 p+ PCodec ID : S_HDMV/PGS
1 `$ }/ i' H. ?Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: A5 e! h; o! S: B5 ^! U
Duration : 23 s 640 ms5 S$ D2 c# m) o! s0 n
Bit rate : 10.4 kb/s
8 K( h  v$ }0 H$ k3 W: I" BCount of elements : 8  Z  z! P% Q2 k6 c1 z  J, p% ~" G
Stream size : 30.0 KiB (0%)7 J( p9 c8 m' y. t# q
Language : German
+ G6 p' v! F7 D, W' X. VDefault : No1 h( `- V; j0 T
Forced : No1 x/ l  [2 K# ~& }) w. C# }$ x
. ~$ }" O4 J% G, l0 ]
Text #44 d& E4 b8 A/ Z- a( Q6 j
ID : 6: A1 Z; o# e8 J" W
Format : PGS
$ H" F% n+ t7 @! L% r7 sMuxing mode : zlib  c% h% ?; h% E% a0 A
Codec ID : S_HDMV/PGS
( Q0 k. q, j; b( Q: v8 [Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* ]* h% Z/ A4 X  K/ r0 ]
Duration : 1 h 34 min
: Y$ X% g6 P7 K- `; t- CBit rate : 15.0 kb/s
1 J* F7 [- l% @4 N4 i( B& h2 a  N" lCount of elements : 1270" ~4 q0 k0 S  x2 L4 a! H/ h. K
Stream size : 10.1 MiB (0%)
$ ^* C5 ^+ f  {  z2 kLanguage : German
0 h* `) [4 |- b( _. y, j" ?6 ]Default : No4 F7 l+ h' j7 {9 B: J, \
Forced : No
9 R, _: l& u$ T/ m, v
% p" w- s& g- O" Y: n7 d: o& XMenu
! ~  Y# T, J* b: ?5 `3 F: v00:00:00.000 : en:00:00:00.0008 E' Z4 v0 Q2 V
00:13:18.120 : en:00:13:18.120
: p& M3 U+ J$ y0 p7 e1 }00:22:49.560 : en:00:22:49.560
! ]. I2 z$ n0 c. q* ~00:35:03.120 : en:00:35:03.120
3 \8 @/ U( B: [" F0 D00:47:48.160 : en:00:47:48.160- @* E8 }" z" p* e. B2 Y- n
01:04:11.680 : en:01:04:11.680% z5 n" Q# L! X0 f
01:21:19.160 : en:01:21:19.160
7 a5 e* O8 O: N6 F- ?6 Q  h01:29:30.880 : en:01:29:30.880

1 l* U8 R& e' f& L8 G8 `. C
- L5 C+ A) ]: C: U. D
. F. D/ C9 k) R+ `9 ~  z) K/ l

爆炸的巴里. MKV.torrent

18.19 KB, 下載次數: 23

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部