WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:130 回復:2 發表於 7 天前
本主題由 212love 於 3 天前 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-2-22 13:08:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

打噴嚏 A.Choo., 2020.[MKV / 8.80G] [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 科幻 
地區: 中港台 
語言: 國語 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png
( N: z/ P+ w* J% H
! P5 ?8 \& i/ w3 z0 n◎译 名 不倒侠/A Choo/我的情敌是超人& i5 R2 P+ Z7 R; J9 l% |
◎片 名 打噴嚏& g# N  y6 h7 K
◎年 代 2020
9 y1 a) z  Q: D8 j◎产 地 中国台湾. {* b8 R. G  ]( A' V
◎类 别 爱情 / 科幻6 n6 H$ b5 s+ G" K) c* F0 E& Z5 E
◎语 言 汉语普通话
' Q  G$ r2 o7 y◎上映日期 2020-07-05(台北电影节) / 2020-07-15(中国台湾)
. x, X  y5 A3 k- T1 I3 k, S◎IMDb评分 5.4/10 from 175 users( x/ g! f; B" \! j9 x0 s/ f- g
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12689526/
% _4 T0 d5 ^+ @( w* ~8 b◎豆瓣评分 /10 from 0 users' [+ z2 C1 b5 T5 n) H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24875519/
5 V4 b5 E0 ]. w. e! n& d8 H) V* c1 L◎片 长 101分钟
0 K! M' Q+ F/ P' m0 n7 _$ o, H! B◎导 演 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi- Q: T1 |$ u# Y' I& N! Z
◎编 剧 九把刀 Giddens Ko / 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi / 柴智屏 Angie Chai / 杨碧凤 Pi-Feng Yang / 林真豪 Jin-How Lin  h0 _* O9 k/ A0 ]* ~+ H
◎主 演 柯震东 Kai Ko  g. J- Q% M3 O
   林依晨 Ariel Lin, R/ Z' x) N/ p
   张晓龙 Xiaolong Zhang
" i% L# E; ?3 S# A/ @& [) [7 @6 P   王大陆 Talu Wang' Z4 l% n2 z- g! K
   吴建豪 Vanness Wu
, q/ z* p$ L7 ^' `5 V0 b   古天乐 Louis Koo
0 O) \& {8 Q. F6 E   苏品杰 Jay Su
7 |. G' k4 o7 Z0 W* c0 }   叶熙祺 Xiqi Ye4 H. D! R- D$ j+ \
   徐子珊 Kate Tsui
  e# _$ L) \4 o   周亭羽 Tiffany Chou- B' z) a. u- p1 V( `$ \4 J
   姚坤君 Gwen Yao
$ x1 R/ i8 M$ C& j' ]' ~2 U   禾浩辰 Bruce Hung
& |$ Q$ d- x! A# B5 K6 w   张艺 Yi Zhang
7 t/ M) ?5 p+ `5 x0 d' ^0 h2 q  d   戴春荣 Chunrong Dai
% l- K  x0 }5 W# d: W8 L' `! u, e8 n   梁杰理 Patricio Antonio Liang5 @) _( o/ ~  F; T
   徐乃麟 Nai-Lin Hsu
( M/ B+ `, V( Y: U# s; i" P
! l7 \, I' \! I2 M, R◎标 签 柯震东 | 九把刀 | 林依晨 | 台湾 | 台湾电影 | 爱情 | 等了好多年 | 电影3 H& U, C- ^# H0 `; r
) U. t/ ]8 z  P% y# v1 `' ^1 n
◎简 介 1 B, ~- M: I' G6 F

4 j1 D: G5 b7 w  N 这是一个存在超级英雄的城市。
0 h! A$ ]3 J2 d , _3 m6 V6 z6 O- D5 C/ U
 在孤儿院,义智(柯震东 饰)遇见了心心姐姐(林依晨 饰)。只要义智想她,她就会打喷嚏。
& U6 Z0 n# ^; A. k 
4 m8 w0 \2 g3 c) a3 y1 K 长大的义智,为了爱,他要变成最勇敢的男人!他意外成为拳击场上的“不倒侠”,意外出现超人情敌,音波侠(张晓龙 饰);当心心陷入危急,他终于明白自己存在的意义。他永远不能成为超级英雄,但他永远是心心姐姐的专属超人。# o3 `3 y; E0 s
Video
! Z, G: p# x9 x8 g4 d/ e1 k% gID : 1& H/ `3 g' [, w- C  h0 L: V
Format : AVC1 D: h+ D6 K$ X" ?6 E  ^
Format/Info : Advanced Video Codec
% }& ?0 ~1 {$ r  S+ H0 e2 dFormat profile : [email protected]
) u; z5 J4 i; M0 d" rFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
4 Y% C4 @7 |/ @: B' y2 n+ FFormat settings, CABAC : Yes( G9 v$ f; y: t( A
Format settings, Reference frames : 5 frames
" r7 b0 x& D- @! ~% L. f% S7 {Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 y8 f+ B+ P: B- H" [2 j. ]
Duration : 1 h 41 min
4 k: |) y% {* A$ d1 o3 DBit rate : 11.8 Mb/s
+ L( I, X3 H- l( D) BWidth : 1 920 pixels
, T# v: Z5 b) e  t0 a* x& cHeight : 804 pixels5 s+ M* j8 P) |4 ?- u* f+ A4 }
Display aspect ratio : 2.40:1
0 @; W. e+ z8 a3 h7 c! |0 U5 ~+ eFrame rate mode : Constant
. R% Y$ O0 k' d" @( Q9 _2 QFrame rate : 24.000 FPS0 F& R- t, F5 I, z# o7 u2 {
Color space : YUV
7 ]/ l$ p4 ?" b/ ]Chroma subsampling : 4:2:09 ~9 S  ^+ n. t3 p+ b
Bit depth : 8 bits$ o% r, c6 D7 I, X7 z" M
Scan type : Progressive
! V$ m  L% C$ p  J+ g! qBits/(Pixel*Frame) : 0.3185 J; i4 T. s% }' J- k3 x
Stream size : 8.32 GiB (95%)
! d& l$ o* e% D. Y& j# mWriting library : x264 core 157 r2935 545de2f
+ V( k4 x( G5 GEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.003 }9 A# d3 j0 _) e$ L& [' K5 {/ v
Default : Yes  K0 f5 V  U2 H+ x. I' U
Forced : No
- o: R- A& d- S* M6 i$ jColor range : Limited; V1 u" b9 J7 d1 r& h
Color primaries : BT.709
; h& H* D* Z5 u0 rTransfer characteristics : BT.709
/ h. N" p$ d% y3 oMatrix coefficients : BT.709& h: n5 g6 q, [9 F, X0 O+ t
3 C# n. d. y0 b9 B, `
Audio
, |! D0 u2 ^3 G* e# _. |; ?$ d& XID : 28 q: Y/ c3 j. S  ~. ^
Format : AC-3  V- W" s( I( k7 |% J* B
Format/Info : Audio Coding 3; c5 C( I3 a& C* q) L2 A
Commercial name : Dolby Digital' N/ V- ~, v3 h& ?# H7 ~! V+ x( S
Codec ID : A_AC3
3 M1 C7 ]4 G8 o- c5 |2 J) iDuration : 1 h 41 min
' q2 M2 E- @+ W& BBit rate mode : Constant0 f1 d6 e& Z' [1 a
Bit rate : 640 kb/s
/ D  e# Z9 Y8 Z6 @9 g/ G+ OChannel(s) : 6 channels3 X; p  H: s7 O' t- ]& ?) r7 a
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
# t' @! ~4 O& d8 wSampling rate : 48.0 kHz! m- f3 ?6 ]* _3 D. n
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). c3 A' M% Z, ~" o2 W
Compression mode : Lossy* ?" i; E% ]4 J# C
Stream size : 464 MiB (5%)
6 [  A: n) I7 V+ K% b4 eLanguage : Chinese# m! G9 X/ M6 m/ ]* i; ~# E& o% J$ B
Service kind : Complete Main, x1 u5 ]$ g3 T7 E1 ~: O* g
Default : Yes, r- a, H; Q* q- U; r% Q! l
Forced : No
4 Z7 W  \- I# H
7 Q3 V' [4 J1 n4 M  O% qText #1. a# n' |7 ?+ h5 w8 V( e
ID : 3
0 e! Z- |7 y( V1 d8 B2 S0 b( S; CFormat : UTF-8$ z) e) A; b, l, u
Codec ID : S_TEXT/UTF8. V- K6 j; c: J; x; r6 g
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) F. x. _% N% T) a8 N8 \( J/ H
Duration : 1 h 35 min
5 m8 @6 {% R" {& F, M  b4 Y6 z9 M& TBit rate : 40 b/s* k/ H) P2 h2 l" e. f
Count of elements : 1397# h( a" p+ z* s- f; @; M
Stream size : 28.2 KiB (0%)
. _$ K2 z! |4 e( k% F6 x) mTitle : SRT
: `* K- f. w& x$ K! \Language : English, X# g- J& H, H( K0 n- r: k
Default : Yes8 f! t. m5 H2 B: L& |, z
Forced : No8 J' T  s! o& v! O* m

7 c% s0 e/ S% _; E  {: [9 j9 b0 uText #2
$ k" L/ e! A' m+ e9 lID : 4
" Y# i: K1 f# L  H1 ^& @Format : PGS" h6 ~4 w! X. p% v+ I! S
Muxing mode : zlib
2 G! U+ ^4 S  N4 C+ jCodec ID : S_HDMV/PGS
8 ~) m! W  O, h3 D% TCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 U" D$ J' T5 F2 V( F8 G
Duration : 1 h 35 min
3 i( k) `) Y4 p+ ~9 u7 d6 k3 cBit rate : 35.2 kb/s' Y& @3 b' B# C2 W" U5 k4 ?, [
Count of elements : 2252
0 j$ C- R( m4 K& X1 GStream size : 23.9 MiB (0%)* ^- K6 |. W+ o; |8 |- v
Language : Chinese
3 Z: `3 f- D* w/ E* HDefault : No
- N4 ~0 b: M. l, TForced : No
5 Q& U; ~5 h, @+ T* ]3 A! K* \) _" U7 I. M/ F
Text #33 b3 u9 }; E, C/ A, P0 z
ID : 5
* F: \# S( b( aFormat : PGS
% }  w" O' K/ c  E, [Muxing mode : zlib3 u! h% o2 i- ], r% e9 `+ m9 f
Codec ID : S_HDMV/PGS9 n* l" Q$ |0 Y- x  q9 o! F
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 H/ h' s4 ]' b  A
Duration : 1 h 35 min
6 V4 v5 L( b% q! rBit rate : 36.7 kb/s) O2 Y# K- u- T$ x; V* V
Count of elements : 22625 Y& s/ [: A$ @# ?  i6 _
Stream size : 24.9 MiB (0%)
8 f) y# K2 N, f( M( z! }( I3 a' }Language : English
" B: M& ?8 V, H7 {Default : No1 j8 \/ U! c+ C( N! u
Forced : No- i. `8 x' s  ]! V% {$ E  w+ R: J
0 X8 q" U# L5 ~1 n8 U
Menu
$ |7 [  w' a/ z% ^7 m$ m9 n% G00:00:00.000 : en:Chapter 011 ]+ @3 u3 J$ W
00:07:35.958 : en:Chapter 02
' @1 w1 g( I/ N4 P7 B) U) E00:17:44.375 : en:Chapter 03- Q% \9 J. }" t
00:28:25.833 : en:Chapter 04
* q) D9 v+ P+ b" S- k/ d2 d00:35:47.875 : en:Chapter 05. F. U4 Y% x5 d# ]0 R  D
00:41:13.792 : en:Chapter 064 H% @: ]) t9 W
00:51:36.708 : en:Chapter 07
. y4 [# m9 t; G00:59:51.083 : en:Chapter 08* Q3 _9 V, E) e
01:08:53.292 : en:Chapter 09; G# k9 S+ R# x" s9 X6 K- s: @
01:18:14.917 : en:Chapter 10
* p4 J7 D4 v  N1 j' e3 L01:24:57.667 : en:Chapter 11
* _. C4 A! k' H7 k! X, }3 _1 u* R01:33:36.583 : en:Chapter 12
' {% g' c0 V9 S5 B( u3 _

/ w6 [# C5 ?8 p* C* t/ x' T4 M$ w6 H& Z

打噴嚏. MKV.torrent

44.5 KB, 下載次數: 15

本帖點贊的會員︰

累計簽到:990 天
連續簽到:88 天
發表於 2021-2-23 06:57:41 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
不錯好片,謝謝版主的分享

尚未簽到

發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
████萝莉资源网【http://zzz82.xyz】████
3 b1 A9 {- [) }) h! |# l

1 r8 Y; Q5 i& M/ o- W7 X  M6 L1 [; V5 |/ b  I2 M/ v
+ t; T/ J2 {* e9 R3 W
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
6 v) q6 v7 m; s& T( \
3 Q% L1 f7 W; w

+ \8 R( R$ h* N' H# e8 O. g. P- w0 b5 K+ \: J
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
$ ?+ ]* h. ^3 V% k% s+ G
% M. v5 |4 ?: I1 ]5 d+ j; L0 C+ {

# v' H5 x: i/ D4 y████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████+ N! Z9 q! j6 [4 j0 n
) `, V5 l" A1 e3 A7 _9 Y* j
+ T# b5 x; N. O( q! l
4 K/ A% B9 |+ P- I$ N6 s: \3 x& f: |! E
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
. s  }* `2 @: q4 s  }3 u
1 B6 j/ F) H% ~  X

5 n* _1 H; ]5 Q! O: A0 {# s; {( y1 E4 `$ o+ u/ x/ S/ O: q
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████, e; j- J, U) A0 h/ S  Q3 k, M
9 q8 B% _, N& \, r

/ r/ ]% Y  L; D& ], [! b2 F

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部