WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:95 回復:1 發表於 前天 10:07
本主題由 212love 於 前天 12:33 刪除回復
累計簽到︰1992 天
連續簽到︰28 天
發表於 前天 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
& }4 v1 w  }, ^6 R# k! F* w
& g; B. T. J3 M/ M% _◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员9 ?6 V5 {! H& |, k
◎片 名 The Night Clerk
$ l2 f, Z* P3 ?( f! x◎年 代 2020
. ?- F5 E$ Y& r- Z8 K; S1 L, n: i◎产 地 美国7 ?$ w' w$ p" j, b  B  @3 Y/ J: h
◎类 别 剧情 / 犯罪3 }" v! L( N" m0 v
◎语 言 英语
) B% R/ y6 U) W) k% S6 O6 g( z◎上映日期 2020-02-21(美国)8 V' {/ i$ R" t3 r2 y2 r# u9 C8 C
◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users
3 u1 ?, X' {$ ~' {; F( U* V◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142( V5 `8 M- j9 p, |: q
◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users! Z3 e: u. Z/ r( k, j1 }# J' @+ M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/
6 f4 M+ o) P6 x& ^◎片 长 90分钟8 `9 `9 R: f- X+ p( a" F
◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
; y0 W0 L0 V5 `9 M' J◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
, @# x& c2 a# X◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan' D. [5 e% L5 [" J
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
9 g4 y3 m+ u1 a   海伦·亨特 Helen Hunt# B3 g8 g% ~1 C8 @' k9 n, u
   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo
0 u1 K4 v% g6 r# ]/ I3 @. I   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech8 ]( L  I0 ~3 g# N, ]2 v  Q
   雅克·格雷 Jacque Gray  W: V2 [5 `# }$ m% m0 L
   Cindy Perez
$ x7 [( X+ ]% W) ]. E! d   D.L. Walker2 Z4 i& K# z8 N1 @( I, m  P
   Walter Platz) J$ T$ l3 c- Y
   Pam Eichner
" ?" Y5 `- _5 L; r/ H$ v   Ischa Bee* Y6 B) g. }- [( U- O9 q
   Stacey Ann Turner" e9 V8 x2 l& k8 X- v! R
   Adam Colvin. ?# p* u+ y! F3 y
" o$ f2 [) ^" r3 w' e% J
; c$ y1 x" X% N, Y. M$ {3 J$ ~% B
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹
5 @# ^$ C; t/ v) Q9 O: O- q+ G
5 `* l5 R3 m6 Z: H◎简 介1 [9 N# S0 Y% X) V% [7 D! {

+ z" V" _7 a. s$ U0 N7 P, ? 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。
! D; W2 d% y, S0 \: yDISC INFO:
; Z4 i* C8 p4 ]8 E# A& c" b, F5 G. v0 H1 G9 J
Disc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR5 _( v: f# x" x" M
Disc Size:      23,245,109,464 bytes
- i3 ~5 S0 v7 `. }7 A% wProtection:     AACS
0 @' t2 G$ n: sExtras:         50Hz Content
+ z% p* J: u# Z3 H" F& FBDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8): S! t1 P7 t1 S0 d" \: H/ ?
, p" |7 T1 G% V% y5 N6 H9 z
PLAYLIST REPORT:: o! b1 R; k% n5 ~
6 f0 ?! O# P1 b/ i  `: U+ ]
Name:                   00000.MPLS  2 ?- [% W' N/ a% ]" g9 ^- |
Length:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
' C: ]8 {$ K# H, m4 S9 U2 F& U9 @Size:                   23,117,924,352 bytes
# Y  v/ L# M. q! D0 _Total Bitrate:          34.17 Mbps$ Z/ s6 B. f2 L, ]) W/ r$ d9 V' z/ l

% y0 `5 l  Z9 W' a' v2 d. wVIDEO:, J* ?3 Q. B7 x* ~7 s( R, f

# r1 B9 [2 y" _Codec                   Bitrate             Description   
- H% X2 D" a3 z! D2 N" H-----                   -------             -----------    ! X9 W  R  {$ u" ]3 k& o  P* D. h% q
MPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
; E( k: `8 a: ?. S) E$ o: R, |& _) O" S1 L' K
AUDIO:
; |- l  ]1 L" D1 W+ s) O% O$ T7 w5 m1 f- y) h* K  L
Codec                           Language        Bitrate         Description    * B+ y" V4 x1 M: w- I  y
-----                           --------        -------         -----------    - x/ a1 }8 d) Y1 Y- V$ i  B5 l
LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit6 x% P; f+ y' C3 ~
DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
+ M- j7 D' k) d3 Y( E5 a, T- L+ l1 Q# s. t% W# Q) |7 o  K5 W6 u
SUBTITLES:
- s* A5 b  e- ~$ S7 p
3 n- e6 h: S. A. lCodec                           Language        Bitrate         Description    - Y) {( ?5 b# N/ x+ j  W
-----                           --------        -------         -----------   
. F+ f. X! h% o0 [* V7 rPresentation Graphics           English         25.146 kbps

5 X( [. p6 U) ?% \* D) P7 V2 M* g$ h
2 e! [+ Q6 p  b. S, P$ Y# f' E
& e7 N6 A- A0 |8 E' T0 x  [

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 18

累計簽到︰514 天
連續簽到︰15 天
發表於 前天 10:07 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部